اصل شادجانی

بخشی از سخنرانی کریم زمانی - شادجانی

قسمتی از سخنرانی استاد کریم زمانی درباره امام حسین در کلام مولانا

قسمتی از سخنرانی استاد کریم زمانی درباره قوه خیال